RODO

Szanowni Uczestnicy Międzynarodowych Festiwali Filmów Historycznych i Wojskowych,

Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI - główny organizator MFFHiW - uprzejmie informuje, że dane udostępnione nam przez Państwa w związku ze zgłoszeniami filmów do konkursów naszego Festiwalu, pozostają w dyspozycji fundacyjnego biura festiwalowego, zlokalizowane przy ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, PL - jako biura administratora danych osobowych - i przetwarzane są wyłącznie do programowych celów festiwalowych, tj. np do umożliwiania nawiązywania kontaktów pomiędzy osobami i podmiotami branży filmowej w trakcie poszczególnych edycji MFFHiW a także w związku z funkcjonowaniem Archiwum Festiwalowego o nazwie Biblioteka Filmów Historycznych i Wojskowych. Wskazany tu cel pozyskiwania danych umocowany jest w regulaminie festiwalu, który zakłada imienne uczestnictwo w tym projekcie festiwalowym. Pozyskane w tym trybie dane umieszczane są w ogólnodostępnych festiwalowych materiałach drukowanych, internetowych i w trybie promocyjnych publikacji informacyjnych (np katalogi poszczególnych edycji) w różnych mediach i na różnych nośnikach zarówno podczas eventów głównych kolejnych edycji Festiwalu, jak i w trakcie całorocznych festiwalowych działań promujących twórczość filmową przewijającą się przez ten festiwal.
Podstawą wykorzystywania danych przez organizatora MFFHiW jest dobrowolne ich wniesienie przez zainteresowanych, w zaakceptowanych przez nich własnoręcznym podpisem złożonym na zgłoszeniu festiwalowym, niezbędnym do wzięcia udziału w Festiwalu. Wykorzystywanie ww danych przez organizatora Festiwalu jest prawnie uzasadnione interesem Fundacji, właściciela projektu festiwalowego, która w ramach swojej działalności statutowej organizuje ww Festiwal, będący międzynarodowym, branżowym wydarzeniem kulturalnym ukierunkowanym na pielęgnowanie pamięci o przeszłości i wspieranie świadomości historycznej Polaków i Europejczyków a także ułatwiającym nawiązywanie specjalistycznych kontaktów twórczych osobom i podmiotom branży filmowej, zwłaszcza aktywnym na polu upowszechniania historii i tradycji obronnych Państw i Narodów, których filmy zgłoszone zostały do MFFHiW. Kontakt z Administratorem danych osobowych przekazywanych do Fundacji ARS CREATORI, jako organizatora IX MFFHiW jest możliwy za pośrednictwem społecznego Inspektora Danych osobowych Fundacji, tj. Anety SMARDZEWSKIEJ, drogą mailową na adres : a.smardzewska@militaryfilmfestival.pl Dane osobowe przekazane dotychczas Festiwalowi tworzą zamknięty wewnętrzny archiwalny zbiór danych MFFHiW i mogą być powiększane w trybie dobrowolnych zgłoszeń o kolejne dane przy kolejnych edycjach Festiwali, z zachowaniem niżej wymienionych reguł : 1. są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 RODO ; 2. nie są i nie będą przetwarzane w celach handlowych ani marketingowych ; 3. nie są i nie będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani marketingowego, ani też w celu dokonywania jakichkolwiek pomiarów ; 4. nie są przekazywane poza Fundację do administrowania żadnym innym podmiotom. Fundacja Projktów Autorskich ARS CREATORI Biuro MFFHiW ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, Polska E-mail : biuro@arscreatori.pl WEB: www.arscreatori.pl biuro@militaryfilmfestival.pl WEB: www.militaryfilmfestival.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *