BIBLIOTEKA FILMU HISTORYCZNEGO i WOJSKOWEGO

Biblioteka – to skarbiec programowy Międzynarodowego Festiwalu Filmów Historycznych  i Wojskowych, dostępny pro publico bonoz pomocą Fundacji Ars Creatori, działającej w tym zakresie w porozumieniu z autorami i producentami filmów festiwalowych. Pomysł biblioteki oparty jest o regułę dozwolonego użytku publicznego i zasadę wspomagania niekomercyjnego dostępu do utworów o szczególnych walorach poznawczych.

Powstanie biblioteki jest efektem oryginalnej formuły Festiwalu, ukierunkowanego na niekomercyjne promowanie sztuki filmowej poświęconej pielęgnowaniu wiedzy o przeszłości. Ta formuła zakłada coroczne międzynarodowe spotkania konkursowe twórców, producentów oraz dystrybutorów filmu historycznego i wojskowego, podczas których wyłaniane są oraz nagradzane Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Szablami (replikami historycznych polskich szabel wojskowych) najlepsze filmy tych spotkań, natomiast – w okresach pomiędzy festiwalami – ułatwia dostęp do filmów festiwalowych osobom prawnym zainteresowanym ich niekomercyjnym wykorzystaniem edukacyjnym.

Rozwój idei Biblioteki wymaga aktywowania w przyszłości mechanizmu systemowo regulującego korzyści autorów i producentów udostępniających takim bibliotekom swoje filmy w trybie non profit. Fundacja Ars Creatori pracuje nad tego rodzaju rozwiązaniami i angażuje się w doprowadzenie do ich ustawowego ustanowienia. Najbliższy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych w październiku 2016 będzie m.in. okazją do szczegółowej dyskusji na ten temat w gronie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Jeśli wspólnie wypracujemy consensus, to wreszcie zakończy się czas, w którym wartościowe filmy historyczne z trudnością trafiają do odbiorców a sama produkcja takich dzieł bywa mało opłacalnym hobby pasjonatów.

Na całym świecie filmy poświęcone historii od dawna cieszą się sporym zainteresowaniem widzów. W epoce dominacji technik audiowizualnych są one też coraz ważniejszym narzędziem kształtowania świadomości historycznej społeczeństw a także istotną pomocą w realizacji zadań, jakie definiuje dziś polityka historyczna każdego nowoczesnego państwa.

Z pomocą Fundacji Ars Creatori oraz jej Biblioteki Filmu Historycznego i Wojskowego wszyscy zainteresowani dostępem do filmów festiwalowych już dziś mogą sięgać do naszego zbioru filmowego i korzystać z tego niezwykle efektywnego narzędzia edukacyjnego.

                                                                                 Rada Fundacji ARS CREATORI