MFFHiW – INFORMACJA

INFORMACJA  BIEŻĄCA VIII MFFHiW

z 11 października 2017

 

W imieniu Organizatorów i Dobrodziejów a także ponad trzydziestu Patronów Festiwalu, miło nam poinformować, że VIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych – wydarzenie realizowane w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości – rozpocznie się już za kilka dni tj. w plano-wanym terminie 23 października 2017, projekcjami w Muzeum Niepodległości przy Al. Solidarności 62 a także Galą ogłoszenia wyników konkursów festiwalo-wych, aranżowaną w Auli Biskupa Polowego Wojska Polskiego, pod Katedrą Polową przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.

W roku 2017 do konkursów festiwalowych napłynęło ostatecznie 70 filmów (fabuły, dokumenty i filmy wojskowe) z 18 krajów całego świata (Australia, Białoruś. Bośnia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Kanada, Hiszpania, Iran, Macedonia, Mali, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, USA, Węgry). Wśród tegorocznych laureatów nagród i wyróżnień znalazło się szesnastu artystów kina z Polski (niektóre filmy mają więcej niż jednego autora) oraz dziesięciu artystów zza granicy.

Zgodnie z formułą naszego niekomercyjnego festiwalu ukierunkowanego na promo-wanie sztuki filmowej dedykowanej pamięci o przeszłości i tradycjach obronnych państw i narodów reprezentowanych w festiwalu, poza ogłoszeniem wyników konkursów festi-walowych w dniu 23.10.2017, Fundacja ARS CREATORI – główny organizator VIII MFFHiW – planuje regularne, niekomercyjne pokazy pofestiwalowe upowszechniające treści filmów historycznych, które zbiorowej pamięci współczesnych przywracają wiedzę o ciekawych wydarzenia i ważnych sylwetkach wielu wielkich Polaków XX wieku. Duża ilość tegorocznych filmów festiwalowych przywołuje pamięć o takich ludziach. Promocję festiwalowych filmów o przeszłości inaugurujemy w dniach MFFHiW specjalnymi projekcjami historycznych miniatur filmowych Marka Brodzkiego z warszawskiej Wy-twórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przypominających – i w oryginalnej artystycznej formule „ożywiających” – słynne, XIX-wieczne obrazy Jana Matejki poświę-cone najważniejszym wydarzeniom polskich dziejów. Będą te filmy prezentowane – w ramach VIII MFFHiW – uczniom szkół warszawskich dzielnic Żoliborza, przez Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i Ursynowa, przez Partnera Festiwalu, Bibliotekę Publiczną im. Juliana Ursyna Niemcewicza URSYNOTEKĘ. 26.10.2017 – we czwartek – aranżujemy w Domu Kultury ŚRÓDMIEŚCIE przy ul. Smolnej 9 debatę uczestników VIII MFFHiW o sytuacji filmu historycznego, stanowiącą drugą część debaty o filmie doku-mentalnym z krakowskiego MFF.

Każdego roku, programowe oblicze MFFHiW, tworzą wszyscy artyści filmu, którzy zjawiają się u nas ze swymi pracami. Listę i opisy dzieł nominowanych do nagród i wyróżnień festiwalowych znaleźć można m.in. na stronie www.militaryfilmfestival.pl To autorom m.in. tych filmów chcemy – działając w imieniu naszych Widzów – podzię-kować za ich trud i pasję odkrywania przeszłości oraz wzbudzania w nas wszystkich dumy z osiągnięć, jakie składają się na nasze wspólne dziedzictwo kulturowe.

 

Andrzej Brzoza

  Dyrektor Programowy VIII MFFHiW

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.