MISJA

Misją  FUNDACJI  PROJEKTÓW AUTORSKICH Ars Creatori    jest działalność na rzecz twórczości autorskiej służącej dobru publicznemu.

 

Twórczość to indywidualny imperatyw życia każdego człowieka. Jej efekty są najważniejszą wartością dodaną ludzkiego życia i wymiernym śladem, jaki po sobie zostawiamy. Suma tych śladów – składa się na dorobek ludzkości.

 

Proces twórczy stanowi niepowtarzalną emanację osobistych niezbywalnych cech twórców. W Polsce – podobnie jak w wielu innych krajach świata – otaczany jest opieką państwa i szacunkiem społeczeństwa. Korzysta też z różnych form pomocniczości państwa, które konstytucyjnie wspiera zarówno samą twórczość, jak i twórcze inicjatywy obywatelskie, fundacje działające na ich rzecz oraz niezależne organizacje społeczne, skupione na działalności służącej dobru publicznemu. Fundacja Ars Creatori jest jednym z podmiotów prawnych o takim właśnie charakterze.

 

Sztuka tworzenia jest darem wartym zapewnienia optymalnych warunków pracy każdemu autorowi. Fundacja jest więc dla autorów projektów zgodnych z jej statutem, otwartą, elestyczną platformą współdziałania, oferującą każdemu, kto przyjmie jej zasady funkcjonowania, organizacyjne ramy osłaniające jego własny twórczy trud. To rodzaj otwartej pracowni projektowej, klubu twórczego, czy też – jak to kiedyś bywało – ulubionej kawiarni artystycznej, skupiających autorów i ich projekty. Płaszczyzna wymiany myśli, forum dyskusji, koleżeńska grupa najpotrzebniejszego wsparcia.

 

Jeśli ramy naszego statutu mieszczą i Twój projekt autorski, być może Twoje miejsce jest wśród nas.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     Zarząd Fundacji

 

                                                                                                                                                                      Ars Creatori