REGULAMIN KONKURSU ZAMKNIĘTEGO DLA LAUREATÓW DOTYCHCZASOWYCH FESTIWALI

REGULAMIN

ZAMKNIĘTEGO KONKURSU SCENARIUSZOWEGO VII MFFHiW

FILMOWE MINIATURY DOKUMENTALNE

dedykowane

100-leciu ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI przez POLSKĘ

1918 – 2018

 

P r e a m b u ł a

 

Zamknięty konkurs na scenariusze Filmowych Miniatur Dokumentalnych jest inicjatywą Fundacji ARS CREATORI – organizatora VII MFFHiW – skierowaną do artystów-laureatów minionych konkursów festiwalowych zarówno z Polski, jak i z całego świata.

Celem konkursu jest stworzenie projektów koncepcyjnych krótkich dokumentalnych form filmowych poświęconych refleksjom historycznym pokazującym, jak twórcy filmów naszego festiwalu widzą Polaków i dzieje naszego kraju oraz co i jak najmocniej kojarzy im się ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Sto lat w życiu Państwa i Narodu – to pasmo bardzo wielu rozmaitych wydarzeń. Spora ich część utrwalona jest na taśmach filmowych rozproszonych po archiwach filmowych, a często obecna i w bieżących filmach pokazywanych w kinach całego świata. Ale najważniejsza część tych historycznych refleksji tkwi przede wszystkim w sercach i umysłach milionów ludzi. Zarówno tych mieszkających i pracujących w Polsce, jak i tych, patrzących na Polskę i Polaków z najdalszych nawet zakątków świata. Z okazji 100-lecia wydarzenia szczególnie ważnego dla polskiej historii zachęcamy twórców filmowych, którzy są laureatami naszego festiwalu do ofiarowania nam mozaiki własnych emocji, jakie to 100-lecie odciska na ich wrażliwości artystycznej oraz na ich sposobie postrzegania Polski i Polaków na przestrzeni minionych 100 lat.

Mamy nadzieję, że projekty scenariuszowe tego konkursu zaowocują w  roku 2018 filmami wzbogacającymi wiedzę o 100-tu latach polskiej historii i przyniosą refleksje odnoszące się do największych wartości, jakie autorzy scenariuszy dostrzegają w mijającym stuleciu polskiej niepodległości.

Chcemy, by prace konkursowe stworzyły oryginalne i bardzo wartościowy świąteczny bukiet filmowy uświetniający IX edycję MFFHiW w 2018 i nadający Festiwalowi rangę ważnego wydarzenia kulturalnego polskiego jubileuszu.

§ 1

Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI ogłasza z dniem 30 listopada 2016 zamknięty konkurs scenariuszowy na liczące do 6 minut FILMOWE MINIATURY DOKUMENTALNE, stanowiące refleksje historyczne, poświęcone 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę w roku 1918.

§ 2

  1. Konkurs przeznaczony jest dla polskich i zagranicznych laureatów Międzynarodowych Festiwali Filmów Historycznych
    i Wojskowych, zdobywców wyróżnień, nagród specjalnych oraz Złotych, Srebrnych i Brązowych Szabel MFFHiW.
  1. Zaproszeniem do Konkursu jest niniejsze ogłoszenie, informacja oraz regulamin i/lub dodatkowa informacja przesyłana laureatom drogą elektroniczną, w miarę aktualności adresów mailowych, posiadanych przez organizatora.

 

§ 3

Czas trwania konkursu – będącego wydarzeniem VII i VIII MFFHiW – wyznaczony został decyzją Rady Fundacji Ars Creatori na okres od 30 listopada 2016 do 31 lipca 2017. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną w październiku 2017 a autorzy nagrodzonych prac przedstawieni zostaną podczas Gali Otwarcia VIII MFFHiW.

 

§ 4

Nagrodami Głównymi konkursu są specjalne ZŁOTE, SREBRNE i BRĄZOWE MEDALE Fundacji ARS CREATORI.

 

§ 5

Organizator Konkursu dołoży starań, by nagrodzone scenariusze zostały wykupione przez Fundację a ich autorzy mogli liczy na finansowe wsparcie produkcji realizowanej w oparciu o te scenariusze w okresie pomiędzy 01.11.2017 a 31.06.2018.

 

§ 6

Prace konkursowe zawierające opis pomysłu oraz informacje produkcyjne o planowanym poziomie kosztów nadsyłane z Polski należy składać w języku polskim     a prace twórców zagranicznych – w języku angielskim, na adres podany w ogłoszeniu konkursu.  Objętość tekstu nie może przekroczyć ogółem 10 stron znormalizowanego maszynopisu w formacie A-4. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego.

 

§ 7

  1. Poprzez zgłoszenie scenariusza do konkursu Autor wyraża zgodę na udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych oraz samego projektu :

a)  w okresie prac jurorskich – ekspertom i obsłudze technicznej na zasadach poufność

b) w okresie po konkursowym  –  na zdeponowanie pracy w archiwum MFFHiW  i udostępniania jej wyłącznie na podstawie pisemnej                   zgody Autora ;

 

  1. Podczas całego okresu dysponowania scenariuszem Organizator zapewnia bezpieczeństwo i pełną poufności powierzonego projektu, tj. ochronę wartości intelektualnych zgodnie ze standardami polskiej ustawy z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm),

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.