ZOSTAŃ NASZYM WSPÓŁPRACOWNIKIEM PRZY ORGANIZACJI IX MFFHiW

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmów  Historycznych i Wojskowych poszukują współpracowników – stażystów w zakresie kierownictwa produkcji. Po odbyciu, pozytywnie ocenionego trzymiesięcznego stażu wstępnego (wolontariat) gwarantujemy przez kolejny okres trzech miesięcy wynagrodzenie na zasadach umowy o dzieło. Po tym okresie możliwe jest uzyskanie stałego zatrudnienia. Informacje i zgłoszenia:

biuro@ militaryfilmfestival.pl